یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

حسن بیدارمغز


جنسیت: مرد
نام پدر: عباسقلی حلاّج
تخلص: فهیمی
تولد و وفات: (۱۳۰۰ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - آران و بیدگل
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
تحصیلات خود را درمکاتب قدیمه آنجا فراگرفت. …

جنسیت: مرد
نام پدر: عباسقلی حلاّج
تخلص: فهیمی
تولد و وفات: (۱۳۰۰ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - آران و بیدگل
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
تحصیلات خود را درمکاتب قدیمه آنجا فراگرفت. فهیمی کار شعر و شاعری را از سال ۱۳۱۲ش آغاز کرد و با شرکت در انجمن ادبی صبا و معاشرت با استادان شعر و ادب کاشان با رموز شعر و فنون آن آشنایی پیدا کرد و در انواع شعر طبع‌آزمایی نمود و در مدایح و مزائی اهل بیت و ائمه اطهار (ع) اشعاری سرود. فهیمی آثاری نیز از خود به‌جا گذاشته است از جمله: "فرهنگ اصطلاحی به گویش مردم آران"؛ "شهر فرنگ از همه رنگ"؛ کتاب‌‌‌‌‌های آران اوّل ، دوّم ، سوّم.