شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

اگر مجبوریدکفش پاشنه‌بلند بپوشید...


اگر مجبوریدکفش پاشنه‌بلند بپوشید...

انتخاب کفش مناسب، برای حفظ سلامت پاها و حتی کل بدن امری الزامی است. معیارهای مختلفی باید حین خرید کفش در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین آنها، پاشنه مناسب است.
پاشنه کفش نباید از ۳ سانتی‌متر …

انتخاب کفش مناسب، برای حفظ سلامت پاها و حتی کل بدن امری الزامی است. معیارهای مختلفی باید حین خرید کفش در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین آنها، پاشنه مناسب است.

پاشنه کفش نباید از ۳ سانتی‌متر کمتر باشد. کفش‌های صاف و بدون پاشنه باعث وارد شدن فشار زیاد به پاشنه پا و همچنین عضلات اندام تحتانی و ستون فقرات خواهندشد. پاشنه‌های بلند نیز باعث تغییر بیومکانیک اندام تحتانی و ستون فقرات می‌شوند. به همین دلیل پاشنه کفش نباید بیشتر از ۷ سانتی‌متر باشد. معیار بعدی، پنجه کفش است که باید طوری طراحی شود که انگشت‌های پا به هم فشرده نشوند و کاملا آزاد باشند. پوشیدن کفش‌های نوک‌تیز به ایجاد تغییرشکل در انگشتان پا منجر می‌شود. تنه کفش هم باید طوری طراحی شود که در برابر فشارهای وارده مقاومت کند و حالت طبیعی پا را حفظ کند. در پایان نکته بسیار مهم در مورد زمان خریدن کفش است. به دلیل افزایش حجم پاها با افزایش فعالیت، بهتر است قبل از خرید کفش، مدت زمانی ورزش یا پیاده‌روی و بعد نسبت به خرید کفش با اندازه مناسب اقدام کنید.

دکتر هومن بخشی

عضو هیات علمی گروه ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی