یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

حاج میرزا عبدالباقی حکیم‌باشی اعتضاد‌الاطباء


جنسیت: مرد
نام پدر: حاج محمد اسماعیل بیک
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۷۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک
او پدر دکتر خلیل‌خان ثقفی اعلم‌الدوله شاگرد حاج‌میرزا سید …

جنسیت: مرد
نام پدر: حاج محمد اسماعیل بیک
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۷۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک
او پدر دکتر خلیل‌خان ثقفی اعلم‌الدوله شاگرد حاج‌میرزا سید اسدالله طبیب و شاگرد حاج میرزا بابا معروف به حکیم باشی عباس‌میرزا ،

نائب‌السلطنه و محمد شاه ، از اطباء و اساتید عصر قاجار بود. وی علاوه بر طب ، در علوم ادبی و حکمت نیز مهارت داشت و چندین کتاب طبی و ادبی به چاپ رسانده و بر اغلب آنها مقدمه و حواشی و تعلیقات نوشته است ، از آن جمله: مقدمه و حواشی و تعلیقات بر کتاب "کلیات قانون ابوعلی سینا" ، "گنجینهٔ معتمدی" ، یعنی رسائل و اشعار میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله نشاط اصفهانی ، "دیوان یغما" ، که در سال ۱۲۷۳ق در تهران به طبع رسیده است.