چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


پرسشهای چهارگزینه‌ای زبان و ادبیات فارسی


پرسشهای چهارگزینه‌ای زبان و ادبیات فارسی
نویسنده : امیری، ابوالحسن,آقابزرگی، علی
شماره کنگره : ۲ز۲۱۸۶ق/ ۲۶/ ۳۰۶۰ LB
شابک : ۹۶۴-۹۴۰۳۳-۸-۸
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۵
تعداد صفحه : ۳۲۰
نوبت چاپ : ۱