شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


بررسی مجدد خط مشی های تجاری جهت اطمینان از شفاف سازی


بررسی مجدد خط مشی های تجاری جهت اطمینان از شفاف سازی
شرکتها و اشخاصی که درتجارت وارد می شوند باید تا حد امکان از شرایط تجارت مطلع باشند، بنابراین شفاف بودن قوانین، مقررات و خط مشی ها بسیار اهمیت دارد. در سیستم WTO این مهم از دو طریق حاصل می شود؛ اول اینکه دولتها بایستی سازمان و اعضای آن را از طریق اطلاعیه های منظم در جریان اقدامات و خط مشی های خود قرار دهند. ثانیا اینکه WTO خط مشی تجاری کشورها را بررسی مجدد می کند.
بررسی های مجدد نتیجه موافقت نامه دور اروگوئه است ( Uruguay Round agreement )، که در آن شرکت کنندگان موافقت کردند بررسی ها از اجلاس اداری ماه دسامبر سال ۱۹۸۸ تهیه وتنظیم شود ( البته دراین زمان سازمان تجارت جهانی هنوز تشکیل نشده بود ، م ) و این حدودا اواسط دور اروگوئه بود.
اولین بررسی سال بعد اتفاق افتاد و در ابتدا تحت قوانین GATT عمل می شد که بر روی تجارت کالا استوار بود. پس از شکل گیری سازمان WTO در سال ۱۹۹۵، محدوده عمل وسیعتر شد و به غیر از کالا، خدمات و محصولات فکری را نیز در بر گرفت.
●اهداف بررسی مجدد عبارتند از :
بالابردن شفافیت عملکرد و آگاه شدن از سیاستها و خط مشی های تجاری کشورها از طریق گزارش گیری های مرتببهبود کیفیت گفتگوها و بحثهای درون سازمانی ( WTO ) و عمومی ازطریق اعلام و انتشار نتایج توانایی انجام ارزیابی چند جانبه سیاستها و خط مشی های تجاری در دنیای تجارت تمرکز اصلی جریان بررسی مجدد بر روی سیاستهای تجاری داخلی اعضا است اما در عین حال نیازهای اقتصادی گسترده تر و سیاستهای پیشرفت کشورها و هم چنین محیط خارجی که با آن مواجه هستند نیز مورد توجه قرار می گیرد .
این بررسی مجدد که بوسیله سایر کشورهای عضو انجام می شود موجب تشویق دولتها شده تا با دقت زیاد قوانین و دیسیپلینهای سازمان تجارت جهانی را اجرا کنند و به تعهدات خود نیز وفادار بمانند . در عمل، بررسی های مجدد دو نتیجه بزرگ را در بردارد :
الف - کشورهای دیگر سیاستها و خط مشی های تجاری کشورهای دیگر را متوجه می شوند
ب - کشورهای بررسی شده بازخوردی بر کارآیی سیستم خود خواهند داشت
در دوره های زمانی مشخص، تمام اعضایWTO تحت جریان بررسی دقیق قرار میگیرند، طول این دوره ها، بستگی به اندازه کشورها دارد :
چهار تاجر بزرگ جهانی - اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، ژاپن و کانادا ( چهار جانبه ) تقریبا هر دو سال یکبار بررسی می شوند
شانزده کشور بعدی ( بر حسب بزرگی سهم آنان در تجارت جهانی ) هر ۴ سال یکبار
کشورهای باقیمانده هر ۶ سال یکبار، که البته این امکان نیز هست که دوره های بلندتری نیز در کشورهای کم توسعه در نظر گرفته شود
برای هر بررسی مجدد دو سند بایستی آماده شود :
۱- اظهارنامه های مربوط به خط مشی های تجاری دولت تحت بررسی
۲ - گزارش دقیقی که بوسیله دبیرخانه سازمان تجارت جهانی تهبه می شود.
این دو گزارش همراه با جریان جلسه های بررسی مجدد، پس از مدت کوتاهی منتشر خواهند شد .
منبع : wtoarticles