پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

مرگ و عالم برزخ


مرگ و عالم برزخ
● لحظه مرگ و قبض روح :
بهترین توضیح که می توان دراین باب نقل نمود از زبان باری تعالی وبزرگان می باشد:
▪ (سوره احزاب آیه ۴۳ ):
احترام نیکوکاران روزی که به لقای خدا می رسند سلام وامنیت وبشارت است وخداوند برای آنان اجر کریم آماده فرموده است .
▪ (سوره فجر ایه ۲۸ ):
ای روح آرام به سوی پروردگارت برگرد ودرمدار بندگان مخصوص من قرار گیر وداخل بهشت خودم شو .
در حدیثی از مرحوم علامه طباطبا یی نیز نقل شده که در تفسیر این آیه فرموده اند :
مومن به هنگام مرگ وحشت دارد، ولی مامور قبض روح به او دلداری داده می گوید :
چرا می ترسی؟ من از پدر به تو مهربانتر هستم ،چشمانت راباز کن ،در این هنگام مومن با چهره ملکوتی رسول خدا وائمه اطهار روبرو می شود وندایی که از سوی خدا می آید که می گوید بهشت خودم نه بهشت .
● لحظه جان دادن بدان :
در این باب نیز به سخنهای قرآن کریم بسنده می کنیم :
▪ (سوره نحل آیه ۲۷ ) :
همین که کفار و گناهکاران به مامور قبض روح برخورد می کنند
می گویند : ما کار بد نکرده ایم . لیکن جوابی که می شنوند این است که بلی ، شما جنایتکارید وخداوند به کارتان آگاه است .
▪ (سوره انفال آیه ۵۰ ، سوره محمد آیه ۲۷):
ای پیامبر اگر وضع دلخراش وعبرت انگیز کفار را هنگامی که فرشتگان مرگ به رو و پشت آنها می زنند وبه آنها می گویند : بچشید عذاب سوزنده را مشاهده می کردی از سرنوشت رقبت بار آنها آگاه می شدی .
چگونه از حال جنایتکاران به هنگام جان دادن ، زمانی که فرشتگان به مامور جان گیری نزد آنان می آیند ودر حالی که انواع دلهره ها و جدایی ها و خطرات انسان را به وحشت می اندازد به جان دلداری با سیلی و کتک جان آنها را می گیرند .
● مامور قبض روح :
در قرآن کریم آمده است که مامور قبض روح فرشته ای از سوی خدا با نام ملک الموت است وطبق فرمایش امام صادق (ع)این فرشته یارانی از فرشتگان به همراه دارد که در سرتاسر عالم جانها را گرفته وبه عزرائیل تحویل داده ووی نیز آنها را تقدیم خداوند می گرداند .
در حدیثی از رسول اکرم نقل گشته : رسول اکرم در معراج از ملک الموت پرسیدند :
چگونه در یک لحظه هم در شرق حاضر می شوی وهم در غرب ؟
او گفت : تمام دنیا نزد من مثل یک سکه در کف دست شماست. (۱)
● عالم برزخ :
برزخ دورانی است میان زندگی دنیاوزندگی آخرت ، دورانی که برای نیکوکاران رهایی از قفس بدن وبرای گناهکاران بس وحشت زا ودلهوره آور .
ازامام صادق (ع) نقل شده که می فرمایند : به خدا سوگند من جزعالم برزخ ترس دیگری برای شما ندارم ، زیرا در قیامت ما به شما سزاوارتریم ودر آن مرحله ما می توانیم شما را مشمول شفاعت خودمان کنیم .
▪ (سوره مومن آیه ۴۶ ) :
یعنی فرعونیان در هر بامداد و شامگاه به آتش عرضه می شوند وآنگاه که قیامت به پا شود گفته می شود که این فرعونیان را در شدیدترین عذاب داخل کنید.
آری عالم برزخ مان را خود با اعمالمان می سازیم ، پس چگونه زندگی کردن در برزخ را خود تعیین می کنیم .
● مسائل مربوط به قبر :
در این مبحث اولین سوالی که در ذهن انسان پیش می آید این است که به هنگام ورود نکیر ومنکر چه می شود ؟ ایشان از چه می پرسند ؟ چه جوابی بدهیم ؟
از امام زین العابد ین (ع) نقل شده است که انسان پیش از مرگش باید در مورد جواب هایش به خدا وفرشتگان الهی بیندیشد .
امام پاره ای ازسوالات آن دو فرشته را نقل کرده است :
۱) آن دو فرشته خواهند پرسید خدا پرست بودی یا مشرک ؟
۲) از پیامبر ، مکتب ، دین وکتاب می پرسند ؟
۳) از خط رهبری و ولایت می پرسند ؟
۴) از راهی که در آن عمر راصرف کردیم می پرسند ؟
۵) از مال و درآمد (منبع آن ، در راهی که مصرف شده ) می پرسند ؟
۶) از دوستان وهمراهان می پرسند ؟
در روایاتی آمده است از کسانی که در درجه والایی از ایمان یا در درجه نازلی از کفر هستند سوال می شود ، اما انسانهای معمولی در برزخ رها هستند تا قیامت فرا رسد .(۲)
در روایاتی آمده است پس از سوال شدن مو منان حقیقی از فرشتگان خواهند شنید :
بخوابید خوابی که در آن خواب وحشتناک نمی بینید .(۳) در روایتی آمده است آن کس که از دنیا رفته و از کافران لجوجی بوده که هر حقیقتی را تکذیب می کند ، پس وسیله ی پذیرایی از آن در برزخ آبهای بسیار داغ و در قیامت هم ورود در دوزخ خواهد بود . (۴)
پاورقی :
۱) تفسیر صافی ذیل آیه ۱۱ از سوره سجده
۲) بحار جلد صفحه ۲۳۵
۳) بحار جلد ۶ صفحات ۲۳۷ و۲۶۲
۴) المیزان جلد ۱۹ صفحه ۱۵۹
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان