یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ آبان ۱۲۸۵ ــ وام خارجی و تضعیف حاکمیت ملی


مجلس شورای ملی در جلسه ۱۸ آبان ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) درخواست دولت برای گرفتن ۵ کرور تومان (۲ ونیم میلیون تومان) وام از خارج را رد کرد. مجلس استدلال کرد که دولت مطابق دخل خود باید خرج کند، و سابقه نشان داده است که وام خارجی باعث تضعیف حاکمیت ملی می شود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز