پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


شیطان کیست؟ کجاست؟ چه می‌کند؟ (و ارائه بهترین راهها جهت رهائی از او)


شیطان کیست؟ کجاست؟ چه می‌کند؟ (و ارائه بهترین راهها جهت رهائی از او)
نویسنده : ملک‌احمدی، علی‌اصغر
شماره کنگره : ۹ش۷م/۱/BP۲۲۶
شابک : ۹۶۴-۷۴۰۰-۳۹-X
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۷
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۹
تعداد صفحه : ۲۳۲
نوبت چاپ : ۵