سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

اغورلو /اغونور /اغورپور بیگ شعله شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: امام‌قلی‌خان حاکم فارس
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
برادران او در عصر شاه‌صفی او را کور کردند. وی به اکثر کمالات دست یافته و نظم و شعرش لطیف بود. با صاحب "تذکرهٔ نصرآبادی" دیدار داشته و صاحب تذکره وی را ستوده است.
منبع : مطالب ارسالی