دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

شاه‌مراد خوانساری


جنسیت: مرد
تخلص: مراد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و شاعر
تصنیف‌سازهای معروف زمان شاه‌عباس و در علم ادوار و فن موسیقی و ترکیب تصنیف استاد بود. وی به خاطر تصنیفی که در مقام دوگاه و نوروز صبا شاخته بود ، مورد تشویق شاه‌عباس قرا گرفت. مطلع آن تصنیف ، بیت زیر است:
صد داغ به دل دارم ز آن دلبر شیدائی
آزرده دلی دارم من دانم و رسوائی
منبع : مطالب ارسالی