دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

ملکه برومند


جنسیت: زن
تولد و وفات: (۱۲۹۶ -۱۳۶۹) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
وی شاگرد ابوالحسن صبا ؛ در ردیف آوازی و ترانه‌خوانی بود. آثار: مجموعه صفحات سفر بیروت (ازکمپانی SODWA در سوریه) با ابوالحسن صبا و حسینقلی طاطائی(ویولون)، مرتضی محجوبی (پیانو) و به همراهی ادیب خوانساری و تاج اصفهانی. انتخابی: آهنگ‌های محلی: ً هراویه ً و ً بای دروان ً(باتنظیم صبا). دوخوایی همراه تاج اصفهانی، ساقی نامه در اصفهان (با صبا ومحجوبی).
منبع : مطالب ارسالی