جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


مصارع‌المصارع


تاریخ نشر : ۸۴۰۳۲۸
تیراژ : ۳۰۰۰
تعداد صفحه : ۲۸۰
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۵۵۵۲-۲۴-۹
رده دیویی : ۱۸۱.۰۷
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : عربی
قطع : وزیری
جلد : گالینگور
محل نشر : تهران
مصحح : مادلونگ - ویلفرد
نویسنده : نصیرالدین‌طوسی - محمدبن‌محمد

این کتاب به زبان عربی نقد و ردی بر 'المصارعات' شهرستانی است که آن نیز رد دیدگاه‌های فلسفی ابن‌سیناست. 'طوسی در مقدمه‌ی خود در این کتاب چنین وانمود کرده که در تحقیق مباحث فلسفی صرفا از خود تبعیت کرده و در جریان اشتیاق و علاقه‌ای که به مطالعه‌ی آثار فلسفی داشته به طور اتفاقی به کتاب المصارعه‌ی شهرستانی برخورد کرده که در آن به زورآزمایی با شیخ‌الرئیس بوعلی سینا پرداخته اما از دعاوی غلط، جهان، سوء تفسیر و زبان ناهنجار مؤلف شگفت‌زده شده. بنابراین غرض او از نوشتن این کتاب این بوده که از تحریفات خدعه‌آمیز شهرستانی پرده بردارد و ابهامات سخن او را روشن کند بی آن که خواسته باشد در این میان از ابن‌سینا پشتیبانی کند. کتاب حاضر براساس دو نسخه‌ی خطی تصحیح شده است.