شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

مهرو اصغری


مهرو اصغری
▪ متولد ۱۳۵۵ تهران
▪ فارغ التحصیل رشته نقاشی ازهنرستان هنرهای تجسمی سال ۱۳۷۵
▪ فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲
▪ نمایشگاه ها:
ـ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری الهه ۱۳۸۶
ـ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری دی ۱۳۸۵
ـ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری الهه ۱۳۸۳
ـ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری برگ ۱۳۸۲
ـ نمایشگاه گروهی نقاشی گالری الهه ۱۳۷۸
منبع : گالری نقاشی الهه