دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

تو از بقیه خوشبخت‌تری اگر...


▪ اگر امروز که بیدار شدی بیشتر احساس سلامت کردی تا مریضی، تو خوشبخت‌تر از یک میلیون نفری هستی که تا آخر این هفته بیشتر زنده نیستند.
▪ اگر هیچ وقت خطر جنگ را تجرب نکرده‌ای و تنهایی زندان را حس نکرده‌ای، در شمار ۵۰۰ میلیون نفر آدم خوشبخت دنیا هستی.
▪ اگر می‌توانی در یک جلسه مذهبی شرکت کنی بدون اینکه اذیت و آزار، دستگیری ، شکنجه و وحشت از مرگ داشته باشی خوشبخت‌تر از سه میلیون نفر در جهان هستی.
▪ اگر در جیب یا کیف خود پول داری و می‌توانی گاهی کمی پول خرج کنی، جزو ۸ درصد آدمهای پولدار دنیایی.
▪ اگر پدر و مادرت هنوز زنده‌اند و هنوز با هم زندگی می‌کنند، تو واقعا بی‌نظیری!
▪ اگر سرت را بالا می‌گیری و لبخند می‌زنی و احساس خوبی داری، تو خوشبختی، چون خیلی‌ها می‌توانند این کار را بکنند ، ولی اکثرا نمی‌کنند.
▪ اگر امروز و دیروز دعا کردی ، واقعا خوشبختی ، چون اعتقاد داری که خدا صدای ما را می‌شنود و به ما جواب می‌دهد.
▪ اگر می‌توانی این مطلب را بخوانی خوشبخت‌تر از کسانی هستی که نمی‌توانند این مطلب را بخوانند.
منبع : مطالب ارسال شده