شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

سدیم تترادسیل سولفات درمان کننده واریس


تزریق وریدی سدیم تترادسیل سولفات موجب التهاب انتیمای ورید و تشکیل ترومبوس می‌شود. این لختهٔ خونی، ورید را مسدود می‌کند و در نتیجه بافت فیبری گسترش می‌یابد و منجر به از میان رفتن ورید می‌شود.
این دارو برای از میان بردن واریس اولیه وریدی که از اتساع ساده همراه با دریچه‌های سالم تشکیل می‌یابد، مصرف می‌شود ۲ ـ این دارو به‌عنوان یک سورفکتانت در محلول ضد عفونی کننده و آنتی‌سژتیک‌ەای موضعی بکار می‌رود.
دارای اثرهای مضعف دستگاه عصبی مرکزی (CNS) می‌باشد. مکانیسم اثر آن به‌طور کامل شناخته نشده است. در مقادیری که به‌عنوان خواب‌آور مصرف می‌شود. در مقادیر زیادتر ممکن است منجر به بیهوشی عمومی توأم با ضعف مراکز تنفسی و وازو موتور گردد و مرگ در نتیجه نارسائی تنفسی، ممکن است اتفاق بیفتد.
از راه خوراکی سریع جذب می‌شود. در مجرایا یا دیوارهٔ روده و جریان خون، به سرعت و به‌طور کامل دفسفریکه خواب‌آور، مشخص نیست. زمان لازم برای شروع اثر خواب‌آوری یا ایجاد خواب‌آلودگی، حدود ۲۰ دقیقه پس از مصرف می‌شود.
در درمان بی‌خوابی که با عوارضی مانند اشکال در به خواب رفتن، بیدار شدن مکرر در طول شب یا بیدار شدن زود هنگام در صبح مشخص می‌گردد، مصرف می‌شود.
● سدیم ـ فلز
طرز تهیه فلز سدیم به‌وسیله احیاء نمک‌ها با روغن یا نفت در کتاب الاسرار رازی در بخش شمعی کردن نمک‌ها با روح‌ها سه دستور مهم ذکر کرده نخست آنکه نمک طعام با روغن خمیر شده و در دیگ به گل گرفته و سه بسته یک شب در آتش تپاله برشته شده است. این کار یعنی برشته کردن، هفت‌بار تکرار شده است حاصل کار جسمی است که ذوب می‌شود و رونده است.
دوم آنکه هر نمک دیگر را (مثلاً نمک تلخ یا سولفات منیزیم، سولفات سدیم، نمک هندی که مخلوطی از نمک طعام و نمک قلیاست. کربنات سدیم، کربنات پتاسیم، کلر و سدیم با روغن به شرح بالا برشته شده است و حاصل کار ذوب شده می‌دود.
دستور سوم که در خور توجه و شایان تحسین است این است که رازی هر نمکی را با نفت تقطیر شده به شرح بالا برشته کرده و حاصل کار ذوب شده مثل شمع می‌دود. جالب اینکه احیاء کردن نمک‌ها را با روغن یا نفت شرح داده است که هنوز در کتاب‌های شیمی نیامده است.
منبع : مطالب ارسال شده