جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: زین‌العابدین
تخلص: معلم
تولد و وفات: (۱۳۰۸ -۱۳۹۶) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - حبیب‌آباد برخوار
شهرت علمی و فرهنگی: رجالی ، معلم ، محقق و شاعر
تحصیلات خود را در حبیب‌آباد و اصفهان به اتمام رسانید. او مدتی در روستای خود ساکن بود. در ۱۳۵۸ق به اصفهان رفت و در قرائت خانهٔ شهرداری و در مدرسهٔ کاسه گران به تدریس پرداخت. بیشتر اوقات وی در لغت ، ادبیات ، تاریخ ، هیئت ، ریاضیات ، شعر صرف شد. او از آخوند ملامحمدحسین مجتهد فشارکی اصفهانی و حاج شیخ محمدباقر بیرجندی و حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و حاج میرزا محمدرضا کرباسی و حاج سیدمحمدتقس یزدآبادی اصفهانی اجازهٔ روایت داشت. او در علم رجال و شرح حال بزرگان ، محقق و متتبعی کم‌نظیر بود و کتب زیادی در این زمینه نگاشت. به عربی و فارسی شعر می‌گفت و در اوایل مستعصم ، سپس اذر و بعدها معلم تخلص می‌کرد. کتب و رسائل تألیفی معلم حبیب ابادی متجاوز از یکصد مجلد می‌باشد. از آثارش: "مکارم‌الآثار" ، در احوال رجال دورهٔ قاجار؛ "اربعین"؛ "امالی"؛ در متفرقات رجالی؛ "رشحات سمائی"؛ در شرح حال شیخ بهائی؛ "کشف‌الخبیٌه عن مقبرهٔ‌الزینبیه"؛ "مختصرالتواریخ"؛ "لئالی‌البحور" ، درتوقیعات ایام و شهور؛ "عراضهٔ اخوان" ، در سفرنامهٔ خراسان؛ "مختصرالمکارم" فهرست "مجالی‌المؤمنین"؛ "الکلمات‌الجامعات" ، فهرست کامل اعلام "روضات الجنات"؛ "الکلمات العالیات" ، حاشیه بر "روضات‌الجنات"؛ حاشیه بر "قصص‌العلماء"؛ حاشیه بر "طریق‌البکاء"؛ حاشیه بر "تذکرهٔ‌القبور" ملا عبدالکریم گزی؛ حواشی غیر مدون بر بسیاری از کتب رجالی؛ "دیوان" شعر.
منبع : مطالب ارسالی