یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

متن کامل بسته جدید پیشنهادی ۱+۵ به ایران


متن کامل بسته جدید پیشنهادی ۱+۵ به ایران
از طرف امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه + آلمان
زمان تحویل ۱۴ ژوئن ۲۰۰۸، تهران
توسط خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران
به منظور دستیابی به راه حلی جامع، درازمدت و مناسب برای مسئله هسته ای ایران که با قطعنامه های مربوط به سازمان ملل سازگار باشد در تکمیل پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن ۲۰۰۶ که هنوز به قوت خود باقی است ، موارد زیربه عنوان سرفصلهای مذاکره مابین کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایران و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا پیشنهاد می شود.
تا زمانی که ایران به شکل تصدیق پذیر تمام فعالیتهای مربوط به غنی سازی و بازفراوری خود را ذیل پاراگراف های OP۱۵ و ۰p ۱۹ (A قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل به حالت تعلیق درآورد ؛ در راستای این مذاکرات همچنین از ایران انتظار داریم که درخواست های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجابت کند.
در مقابل چین، فرانسه، آلمان ، روسیه ، بریتانیا ، ایالت متحده آمریکا ونماینده عالی اتحادیه اروپا اعلام آمادگی می کنند تا:
- حق ایران را برای توسعه پژوهش، تولید و کاربرد انرژی صلح آمیز هسته ای مطابق با تعهدات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را به رسمیت بشناسند.
- به محض ایجاد اطمینان از ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، با آن همان رفتاری داشته باشند که با برنامه هر کشور فاقد سلاحهای هسته ای در چارچوب ان پی تی.
- تاکید دوباره بر حق ایران نسبت به انرژی هسته ای برای مقاصد صرفا صلح آمیز مطابق با تعهدات این کشور در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای.
- تامین کمک های مالی و تکنولوژیک لازم جهت استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای و حمایت نسبت به از سرگیری پروژه های همکاری فنی در ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی.
- حمایت از ساخت نیروگاههای آب سبک مطابق با آخرین فناوری روز.
- حمایت از تحقیق و توسعه در انرژی هسته ای به موازات بازیابی تدریجی اعتماد بین المللی.
- تامین تضمین های الزام آور حقوقی عرضه سوخت هسته ای.
- همکاری در جهت مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند رادیواکتیو.
● پیشنهادات سیاسی
- بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و ایجاد اعتماد متقابل
- تشویق تماس و گفتگوی مستقیم با ایران.
- پشتیبانی از ایران در جهت ایفای نقش مهم و سازنده در امور بین الملل.
- ارتقای سطح گفتگو و همکاری در حوزه های منع گسترش سلاح های هسته ای و موضوعات مربوط به امنیت و ثبات منطقه ای.
- کار با ایران و دیگر کشورهای منطقه در جهت ارتقای ترتیبات اعتماد سازی و امنیت منطقه ای.
- ایجاد مکانیزمهای مناسب مشاوره و همکاری.
- حمایت از برگزاری یک کنفرانس درباره مسائل امنیت منطقه ای.
- تاکید دوباره بر اینکه حل مسئله هسته ای ایران به تلاش های منع گسترش سلاح های هسته ای و تحقق هدف خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی شامل سامانه های آنها کمک خواهد کرد.
- تاکید دوباره بر تعهد در چارچوب منشور سازمان ملل که در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور نسبت تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا هر رفتار دیگری که مطابق با منشور سازمان ملل نباشد اجتناب ورزند.
- همکاری در مورد افغانستان شامل همکاری جدی تردر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، حمایت از برنامه های بازگشت آواره های افغان به افغانستان، همکاری در بازسازی افغانستان و همکاری بر تامین امنیت مرزهای ایران و افغانستان.
● پیشنهادات اقتصادی
- گامهایی در جهت عادی سازی روابط اقتصادی و بازرگانی از قبیل تسهیل دسترسی ایران به اقتصاد ، بازارها و سرمایه های بین المللی از طریق حمایت عملی در جهت الحاق کامل ایران به ساختارهای بین المللی شامل سازمان تجارت جهانی و ایجاد چارچوبی برای سرمایه گذاری مستقیم و نیز تجارت بیشتر با ایران.
▪ مشارکت در حوزه انرژی
گامهایی در جهت عادی سازی همکاری با ایران در حوزه انرژی:
- ایجاد یک مشارکت درازمدت و وسیع الطیف استراتـژیک انرژی بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگر طرف های علاقمند، با کاربردها و تدابیر عینی و عملی.
▪ کشاورزی
- حمایت از توسعه کشاورزی در ایران
- تسهیل خودکفایی کامل ایران در غذا از طریق همکاری در فناوری مدرن.
▪ محیط زیست، زیرساختها
- پروژه های غیر نظامی در حوزه حفاظت از محیط زیست، زیر ساخت ها، علم و فناوری و هایتک : توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شامل کریدورهای حمل و نقل بین المللی.
- حمایت از نوین سازی زیر ساخت های مخابراتی شامل امکان لغو محدویت های تجاری مرتبط کامل.
▪ هواپیمایی غیر نظامی
همکاری در هواپیمایی غیر نظامی شامل امکان لغو محدویت های صادراتی سازندگان هواپیما به ایران:
- قادر سازی ایران به نوسازی ناوگان هواپیمایی غیر نظامی خود،
- کمک به ایران در جهت حصول اطمینان از اینکه هواپیماهای ایرانی مطابق با استانداردهای ایمنی بین المللی هستند.
▪ مسائل اقتصادی ، اجتماعی و توسعه انسانی / بشر دوستانه
- در اختیار گذاشتن، در صورت نیاز، کمک به نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و بشر دوستانه.
- همکاری و حمایت فنی در حوزه های آموزشی مفید برای ایران:
- حمایت از ایرانیان برای شرکت در دوره های آموزشی یا کسب مدارج علمی در حوزه هایی مانند: مهندسی عمران، کشاورزی و مطالعات زیست محیطی.
- حمایت از برنامه های مشترک بین موسسات آموزش عالی مانند بهداشت عمومی، معیشت روستایی، پروژه های مشترک علمی، مدیریت عمومی، تاریخ و فلسفه.
- همکاری در حوزه توانایی های پاسخ موثر به حوادث غیر مترقبه (مانند زلزله نگاری، پژوهش زمین لرزه، مدیریت بحران و غیره)
● مکانیزم اجرا
- تشکیل گروههای ناظر مشترک در جهت اجرای یک موافقتنامه آتی.
منبع : دیپلماسی ایرانی