سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

شب بی مادری


شب بی مادری
شب بی‌مادری را همچو یلدا می‌كنی یا نه
در عالم بهتر از مادر تو پیدا می‌كنی یا نه
به موی مادری دنیا تو سودا می‌كنی یا نه
بگو مادر هنوزم یادی از ما می‌كنی یا نه
درون خاك تیره واعزیزا می‌كنی یا نه
خجالت دارم ای مادر كه گل بودم شدم خارت
از آنم خون به دل باشد كه خون كردم دل زارت
تو حق داری كه روگردانی از فرزند بدكارت
اگر رنجیده‌ای مادر ز اولاد گنه كارت
گناهان مرا در حشر حاشا می‌كنی یا نه
اگر در نوجوانی حالت تندی ز من دیدی
اگر در عالم مستی ز رفتارم بترسیدی
اگر بانگی زدم بر تو دلیلش را نپرسیدی
نبودم گر شبی پیشت ز تنهایی هراسیدی
كنون اندر سكوت گور پروا می‌كنی یا نه
چه شب‌ها تا سحر بودی تو ای مادر سر راهم
درون آن سكوت شب شمردی تو قدم‌هایم
چه زحمت‌ها كه می دیدی ز خواهش‌های بیجایم
به هر دردی كه گشتم مبتلا كردی مداوایم
غم بی مادری را هم مداوا می‌كنی یا نه
چه شب‌ها تا سحر بستر نمودم من در آغوشت
اگر یك ناله می‌كردم جهان می‌شد فراموشت
در اینجا كه گل شده بستر و خاك روپوشت
نمی‌دانم در این وحشت‌سرا با لعل خاموشت
دعا در حق این اولاد رسوا می‌كنی یا نه
نمی‌دانم كه می‌دانی شدم آواره و تنها
دگر اندر كجا جویم عزیزی چون تو بی‌همتا
همه شب می‌كنم روشن به فانوسی اتاقت را
نهان گشتی ز دید من تو در قلبم گرفتی جا
نمی‌دانم ز احوالم تماشا می‌كنی یا نه !
منبع : دانش افزا