شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۲۸ دسامبر


● ۱۰۶۵: کلیسای وست مینستر West Minster Abbey در لندن گشایش یافت .
● ۱۴۸۲: پیمان صلح آترشت Atrecht به جنگ هشتاد ساله پایان داد و وضعیت هلند در قبال اسپانیا را روشن ساخت.
● ۱۸۲۸: یک زمین لرزه شدید در منطقه « اچیکو » ژاپن باعث مرگ بیش از ۳۰ هزار تن شد.
● ۱۸۴۹: خشکشویی لباس با استفاده از ترپنتین Turpentine اختراع شد.
● ۱۹۰۴: درج پیش بینی وضع هوا در روزنا مه های آمریکا و اروپا آغاز گردید.
● ۱۹۱۰: در انگلستان دولت ائتلافی روی کار آمد ، زیرا هیچیک از احزاب نتوانست در پارلمان اکثریت به دست آورد . استادان علوم سیاسی با بررسی همین دولت به این نتیجه رسیده اند که در یک دمکراسی، دولت ائتلافی بهتر از حاکمیت یک حزب می تواند خدمت کند.
● ۱۹۴۵: برپایه موافقنامه برتون وودز Bertton Woods منعقد در ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۴۴، صندوق بین المللی پول International Monetary Fund به منظوردادن وام عمران و نیز حفظ سلامت پول و بهره با ملاکی که از احتساب مجموعه پولهای کشورها بدست آید بارای ۲۸ کشور در مجمع مالی سازمان ملل تاسیس شد . شوروی در رای گیری شرکت نداشت . این رای گیری در ۲۷ دسامبر صورت گرفت و به کشورهای غایب تا پایان دسامبر فرصت امضای مصوبه داده شد. اخیرا ایراد هایی به طرز کار این صندوق وارد آمده است.
● ۱۹۲۳: الکساندر گوستاو ایفل سازنده برج ایفل پاریس در ۹۱ سالگی در گذشت . در سایت ۲۹ دسامبر ( فردا ) در زمینه این برج شرح خواهیم داد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز