پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در ماهی کفال خاکستر(Mugil cephalus) در مرکز تکثیر و پرورش ماهی و میگوی کمیشان


مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در ماهی کفال خاکستر(Mugil cephalus) در مرکز تکثیر و پرورش ماهی و میگوی کمیشان
طی یک دوره شش ماهه ( از مرداد تا دی ماه سال ۱۳۸۰) مراحل رسیدگی تخمدان ماهی کفال خاکستری (دوره تکامل تخمدان) در استخرهای پرورشی جنوب شرق دریای خزر (گمیشان) از نظر بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات بافتی در طی روند تکامل تخمدان بررسی گردید. در این تحقیق مراحل مختلف تکامل اووسیت ها ( تغییرات هسته و قطر تخمک و چگونگی ایجاد وزیکولهای زرده، دانه های زرده و قطرات چربی) بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که مرحله اول و دوم رشد تخمدان در مرداد و اوایل شهریور،‌ مرحله سوم در شهریور و مرحله چهارم در مهر و آبان صورت می گیرد. بنابراین از آبان ماه می توان مولدین را جهت رسیدگی نهایی، تحت القاء هورمونی قرار داد.
افشین قلیچی
شهربانو عریان
محمدرضا احمدی
رضوان اله کاظمی
علی حلاجیان
منبع : پایگاه اطلاعات علمی