دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

نورالله همدانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۰۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: قاب‌سازی
اهل همدان بود و قاب ‌آینه می‌ساخت. از آثار وی: قاب آینهٔ تخته‌ای محکمی که در دو طرف آن ، دو تصویر از مجلس یوسف و زلیخا و در داخل آن ، یک تصویر از مجلس صنعان و دختر ترسا نقش بسته و به مهارت عمل آورده ، با رقم: "رقم نورالله همدانی ۱۲۰۸".
منبع : مطالب ارسالی