پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

علی شاعر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
وی کتاب "اشرف‌التواریخ" قاضی عضدالدین ایجی را به‌نام "زبدهٔالتواریخ فی ترجمهٔ اشرف‌التواریخ" ، به فارسی ترجمه کرده و بیش از این از احوال او اطلاعی نیست.
منبع : مطالب ارسالی