پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

بندر بنغازی


بندر بنغازی
بنغازی نام بندری است در كشور لیبی بر كرانه خلیج سیدرا (سیرْت). بندر امروزی بنغازی در فاصله كمی از جنوب غربی یك شهر كهن یونانی به نام برنیس قرار گرفته است كه بدست برادر شاه سیرن بنیاد شده بود. منطقه سیرن و بخش‌هایی از شمال افریقا در روزگاران باستان صحنه کشاكش نظامی میان شاهنشاهی ایران و یونانیان بود. نام امروزی این بندر از نام یكی از بزرگان محل به نام غازی (سیدی غازی) گرفته شده است كه پیرامون سال ۱۴۵۰ میلادی درگذشت. پس از او نام این شهر به بنی‌غازی و سپس به بنغازی دیگرگون شد.
منبع : مطالب ارسال شده