یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

چند نکته درباره بانکداری


چند نکته درباره بانکداری
بانک ها ضمن آنکه امین پول مردم هستند باید با مشتریان به گونه ای برخورد کنند که آنها احساس تبعیض نکنند.
همچنین تسهیلات باید به افرادی داده شود که به تولید کشور کمک می کنند نه کسانی که مال اندوزی هدف اصلی آنهاست و درنهایت فساد اقتصادی به دنبال دارد.
دومین سخن اینکه برخی کارکنان بانک ها شکوائیه از بی عدالتی و تبعیضی در سیستم اداری خود دارند، به گونه ای که ادعا می کنند هم اکنون برخی مدیران شعب بانک ها با پاداش های کلان مورد تشویق قرار می گیرند، حال آنکه کار اصلی را کارمندان انجام می دهند.
سخن سوم و پایانی را اینگونه بیان می کنم که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست همچنان به فکر احداث ساختمان های بلندمرتبه باشیم، کمی هم به فکر تحول اقتصاد ی باشیم.
منبع : روزنامه کیهان