شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

نیروی جاذبه و ۳ قاعده حرکت (در این روز ۵ جولای)


ایزاك نیوتن دانشمند انگلیسی (۱۶۴۳ ـ ۱۷۲۷) پنجم ژوئیه ۱۶۸۷ تالیف مهم خود «اصول ریاضی فلسفه طبیعی» را منتشر ساخت. وی با توسل به قواعد كپلر و حركت ستارگان، نیروی جاذبه و ۳ قاعده حركت را كه پایه علم «مكانیك» هستند (در مورد اجسام متحرك بر روی كره زمین) به دست داد. او با تجزیه نور خورشید از طریق عبور دادن آن از منشور، همچنین ثابت كرد كه آن نور (اصطلاحا سفید) از طیفی از انوار به وجود می آید كه دارای طول موج مختلفند. نیوتن همچنین كلكولس (حساب فاضله) تكمیل شده را ارائه داد.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز