چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

ملاعبدالباقی باقی نهاوندی


جنسیت: مرد
نام پدر: آقابابای چولکی
تخلص: باقی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۴۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، خطاط و شاعر
پدر او وزارت همدان داشت ، بعد از مرگ او عبدالباقی وزارت یافت ولی ، آن شغل را ترک گفت و به‌ کاشان نزد برادر خود رفت. بعد از کشته‌ شدن برادر خود به‌ دستور شاه‌عباس ، کاشان را ترک گفت و مدتی در عراق و فارس به‌سر برد و بعد از سفر به مکه از راه بندر دایول به هندوستان رفت ، و در سال ۱۰۳۲ق به ملازمت خان خانان رسید و منصب یافت. استاد وی میرمغیث محوی همدانی بود. ازجمله نصانیف وی: " مآثر رحیمی" ، "دیباچۀ دیوان استادش"؛ "دیباچۀ دیوان عرفی شیرازی"؛ "دیوان" اشعار.
منبع : مطالب ارسالی