سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024
مجله ویستا

خوشنواز


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
وی استاد مسلم کمانچه در زمان محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه به‌ شمار می‌رفت و به‌ مهارت در نوازندگی آن شهرت داشت. از معاصران وی آقاعلی‌اکبر استاد نوازندۀ تار و حسن‌خان (سنتورخان) بودند که از هنر او به‌ نیکی یاد کرده‌اند. وی کمانچه‌ای به‌ نام "خورشید" داشت که پس از درگذشت او ، توسط ناصرالدین‌شاه از بازماندگان او خریداری شد. آقا مطلب ، پدر محمدصادق‌خان سرورالملک ، و اسماعیل‌خان ، پدر حسین‌خان ، از شاگردان او بودند.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید