سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


کششهای اختصاصی فوتبال


کششهای اختصاصی فوتبال
نویسنده : آلتر، مایکل,حسینی، سیده‌مرجان
شماره کنگره : ۵ک۷آ/۵/GV۷۱۱
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۵-۴۴-۶
رده دیویی : ۶۱۳.۷۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۸
تعداد صفحه : ۸۸
نوبت چاپ : ۱