یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

۱۴ مهر سال ۱۳۵۳ ـ خواستهای برژنف از ایران


۱۴ مهر سال ۱۳۵۳ ـ خواستهای برژنف از ایران
لئونید برژنف رهبر وقت شوروی ۱۴ مهر سال ۱۳۵۳وارد تهران شد و مذاکرات خود با مقامات وقت ایران را آغاز کرد و از آنان خواست که در خرید اسلحه از خارج، میان آمریکا و شوروی تبعیض قائل نشوند و از نظر بازرگانی، سلاحهای ساخت شوروی برای ایران ارزانتر تمام می شود، سریعتر تحویل می گردند و سپردن پیش شرط هم لازم نیست. برژنف پس از دیدار از امریکا به ایران آمده بود .
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز