سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۳۱ اردیبهشت ـ ۲۱ می ـ پیروزی بزرگ هانیبال


۲۱ماه مه سال ۲۱۶ پیش از میلاد نیروهای كارتاژ به فرماندهی هانیبال كه وارد شمال ایتالیا شده بود، در این منطقه ارتش روم را شكست دادند. در این جنگ بیش از ۴۵ هزار سرباز رومی كشته شدند. هانیبال قبلا اسپانیا و قسمتی از فرانسه را گرفته بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز