دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ ــ سیمون بولیوار در تهران


۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ ــ سیمون بولیوار در تهران
بیست و هشتم نوامبر ۲۰۰۴ هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلای در تهران از مجسمه سیمون بولیوار قهرمان ملی لاتین های قاره آمریکا و شخصتی که در نیمه اول قرن ۱۹ بر ضد استعمار اسپانیا بپاخاست و استقلال چند کشور آمریکای لاتین نتیجه تلاشهای اوست پرده برداری کرد. تا آن روز، این چهارمین سفر چاوز به ایران بود. در آن زمان دکتر محمود احمدی نژاد شهر تهران بود. تصمیم به نصب مجسمه بولیوار در یک میدان شمال غربی تهران چند سال پیش در شورای این شهر گرفته شده بود که با مخالفتهایی هم از ناحیه برخی اصولگرایان اسلامی رو به رو شده بود.
نام سیمون بولیوار که در ونزوئلا به دنیا آمده بود بر کشور بولیوی گذارده شده است. میدانی هم که در تهران مجسمه بولیوار به عنوان یک مظهر استقلال و حاکمیت ملی در آن قرار داده شده است به نام وی اسم گذاری شده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز