چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

آداب خوردن میوه در اسلام


آداب خوردن میوه در اسلام
۱) شستن میوه با آب
امام صادق (ع) : "هر میوه ای را زهری است .پس اگر میوه آوردید ،آبی به آن بزنید "یا آنرا در آب فرو ببرید .
۲) بردن نام خدا به هنگام خوردن
پیامبر خدا (ص): هر کس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز کند میوه به او زیانی نمی رساند .
۳) دعا کردن به هنگام دیدن میوه نوبر
▪ امام علی (ع) : پیامبر خدا (ص) چون میوه ای نو می دید آنرا می بوسید و برروی چشمان و دهانش می نهاد و سپس می گفت :" خداوندا ! چنان که آغاز این را در عافیت به ما نشان دادی ،پایان آنرا نیز در عافیت به ما بنمایان ".
۴) خوردن هر میوه در آغاز فصلش و پرهیز از آن در پایان آن فصل
▪ پیامبر خدا (ص) : برشما باد میوه در هنگام روی کردنش ،چراکه در این هنگام مایه سلامت تن و از میان رفتن اندوه است .نیز آن را در هنگام پشت کردن وا گذارید که در این هنگام دردی برای تن است .
۵) جدا نکردن پوست میوه
درباره امام صادق(ع) روایت شده است که پوست کندن میوه را دوست نداشت .
۶) پرهیز از خوردن چند میوه با هم
▪ پیامبر اکرم (ص) : هرکس تنها یک میوه را بخورد ،آن میوه به او زیان نمی رساند .
▪ پیامبر اکرم (ص) : میوه هار اجدا جدا بخورید تا زیان نرسانند .
● خواص خربزه
پیامبر خدا (ص): برشما باد خربزه ،چراکه درآن ده ویپگی است :خوراک است ؛نوشیدنی است ؛ شست و شو دهنده است ؛خوش بو کننده است ؛مثانه را می شوید غشکم را می شوید ؛آب کمر را فراوان میکند ؛نیروی همبستری را می افزاید ؛سردی مزاج را بر می دارد و پوست را تمیز می کند .
▪ پیامبر خدا (ص) : نیاز به میوه را با خربزه برآورید ؛چرا که میوه بهشت است ؛در آن هزار برکت و هزار رحمت است و خوردنش شفای هر درد است .
▪ پیامبر خدا (ص): هیچ زن بارداری نیست که خربزه بخورد ،مگر اینکه نوزادش خوش چهره و خوش خوی خواهد شد .
▪ امام علی (ع) : خربزه دنبلان کوهی است نه در آن بیماری ای است و نه عارضه ای .
▪ امام صادق (ع) : در باره ویژگی های خربزه – سنگ را در مثانه ،ذوب می کند .
▪ امام صادق (ع) : خربزه بخورید زیرا که در آن نه دردی است نه فسادی ،خوش بو کننده است ؛شست و شو دهنده است ؛ خورش است ؛ توان جنسی را زیاد می کند وادرار آور است .
● خوردن خربزه پیش از غذا
پیامبر خدا (ص) خربزه پیش از غذا ،شکم را کاملاً می شوید و بیماری راازریشه می کند .
نهی از خوردن خربزه در حالت ناشتا
▪ امام صادق (ع) : خوردن خربزه در ناشتا ،سست اندامی می آورد .
▪ امام رضا (ع) : خوردن خربزه در حالت ناشتا ،سست اندامی –پناه برخدا – می آورد .
● آداب خوردن خربزه
▪ پیامبر خدا (ص) : خربزه را دندان بزن و آن را قطعه قطعه مخور ؛چرا که میوه ای است خجسته ،خوش ، مایه پاکی دهان و تقدس بخش دل ؛ دندانها را سفید می کند ، خدای را خرسند می سازد ، بویش از عنبر و آبش از کوثر است ، گوشت آن از پردیس ؛ لذت آن از بهشت و خوردن آن عبادت است .
منبع : معاونت غذا و دارو