یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی


ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی
نویسنده : شفیعیها، محمدهادی,عمیدی، علی,گریمالدی، رالف
شماره کنگره : ۹ر۴گ/۲/QA۳۹
شابک : ۹۶۴-۰۱-۰۸۵۹-۶
رده دیویی : ۵۱۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۸
تعداد صفحه : ۶۲۸
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۵