یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

معین‌الدین محمدعلی میرزا مخدوم جرجانی


جنسیت: مرد
نام پدر: میر شمس‌الدین محمد بن میر سیدشریف جرجانی
تخلص: اشرف
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی و شاعر
گرایش به تسنن داشت. خود رابه شاه‌اسماعیل ثانی نزدیک کرد و به وزارت وی رسید و چون آشوبی بر علیه شاه متسنن برخاست ، شاه میرزا مخدوم را از صدارت عزل و زندانی نمود و گرایش خود را به تسنن به او نسبت داد. پس از مرگ شاه در ۹۸۵ق ، به دربار شاه عثمانی روی آورد و در بغداد مفتی ، قاضی و مدرس مدرسهٔ جرجانیه شد و کتاب "النواقص" خود را در آنجا ، در ۹۸۸ق ، تألیف کرد. او سپس به منصب قاضی‌القضاتی مکه رسید. در تذکره‌ها در بارهٔ پاره‌ای از مشخصات صاحب عنوان اختلافاتی وجود دارد. از آثار این کتاب "نواقص‌الروافض" است که قاضی نورالله کتاب "مصائب‌النواصب" را در ۹۹۵ق در ردّ آن نگاشت.
منبع : مطالب ارسالی