یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی


آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی
نویسنده : احمدی، حسین,حسنی، محمد,بنی‌اسدی، حسین,حصاربانی، زهرا
شماره کنگره : ۴ط۹ب/LB۱۱۱۷
شابک : ۹۶۴-۵۶۴۷-۷۱-۱
رده دیویی : ۳۷۱.۲۶۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۲
تعداد صفحه : ۴۶
نوبت چاپ : ۲