پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

باران و شوره کفش


محلول مخلوط آب و سركه، یكی از نتیجه بخش ترین محلول های شیمیایی دست ساز است. اگر كفش تان به دلیل بارش باران های پاییزی شوره زده است، یا این اتفاق به زودی خواه افتاد، این محلول را آماده كنید و روی سطوح كفش بمالید. خواهید دید كه نشانه ای از سفیدی یا شوره های روی كفش نخواهد ماند.
منبع : روزنامه ایران