شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

رازی سبزواری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۹۲۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
گویا از شبزوار بوده و عاشق پیشه و خوش طبع که در شیراز از محنت این سرای پنج آسوده. از اوست:
زآتش عشق تنها جگرم می‌سوزد
بس که بگریسته‌ام چشم ترم می‌سوزد.
منبع : مطالب ارسالی