یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

گلخانه دل


گلخانه دل
در حصار زندگی اگر عشق باشد، می توان به بهترین نحو زندگی کرد. اگر قلب هایمان را استوار و خالی از هرگونه کینه ای کنیم، به یاد خواهیم آورد که می توانیم در نهایت دشواری ها شاهد عطری سرمست از حضوری زیبا باشیم. وقتی گلی می تواند از حصاری آهنی سر بیرون آورد و به آن زیبایی بخشد و زیبایی خود را صدچندان کند، چرا انسان نتواند قلب خویش را چنان از نفرت و کینه تهی سازد که در پهنای آن گل های زیبای نوعدوستی و محبت لانه کنند.ای کاش از امروز نسخه ای برای قلب هایمان بنویسیم و با داروی محبت و راستی گل های بی نظیری را در آن پرورش دهیم و وجودمان را گلخانه ای سازیم، گلخانه ای که بهایی برای گل های آن نخواهد بود؛ گلخانه ای که سراسر آن را عطر شکوفه های گذشت، فداکاری، عشق و صفا پر سازد.

فاطمه فیضی
منبع : روزنامه ایران