شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

چرا انسان ها خواب می بینند؟


چرا انسان ها خواب می بینند؟
چرا انسان ها خواب می بینند، تعابیر خواب ها چیست، چه رازهایی در آنها نهفته است و...؟
علاقه به خواب و رویا پیشینه ای به قدمت تاریخ بشریت دارد ... مردم یونان، روم و بابل به خواب و رویا اعتقاد محكمی داشتند به ویژه در شب های جنگ. آنها تصور می كردند كه خدا از طریق رویا به آنها راه پیروزی را نشان می دهد. امروزه اعتقاد به خواب و رویا و تفسیر آن مانند گذشته عمیق نیست. در آغاز قرن ۲۰ زیگموند فروید خواب را به این صورت تعریف كرد: «راهی ملكوتی به ضمیر ناخودآگاه.» امروزه بر این باورند كه تعبیر فروید اندكی ساده انگارانه بوده. اما به راستی ما برای چه خواب می بینیم؟
در ادامه آمده است:خواب هایی كه می بینیم معمولا نوعی واكنش نسبت به افكار، فعالیت ها و احساساتی هستند كه در طول روز داشتیم. آنها بازتاب افكاری هستند كه برای یكی دو روز گذشته در ذهن ما خطور می كردند. رویاها ظاهرا یكی از بخش های جدا نشدنی موجودیت ما هستند. چندی پیش آزمایشی انجام شد كه در طی آن به افراد بالغ داروهایی داده می شد كه اجازه حركت سریع مردمك چشم در خواب (REM) را از آنها می گرفت. زمانی كه چشم چنین حركتی دارد، فرد مورد نظر خواب می بیند. حذف توانایی خواب دیدن تضادهای اخلاقی شدیدی را در افراد تحت آزمایش ایجاد كرد. آنها به شدت مضطرب و خشن شده بودند و نمی توانستند به راحتی بر روی مطلبی تمركز كنند. در این آزمایش همچنین ثابت شد كه هر چه فردی جوانتر باشد رویا برای حفظ سلامت او نقش محوری تری را بازی می كند... .
منبع : روزنامه ابرار