پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی


قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی
صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های مسافران ورودی به كشور صرفاً برای آن دسته از مسافران انجام خواهد شد كه مقیم خارج از كشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی در كشور مربوطه را هم داشته باشند.
در سایت گمرگ ایران آمده است؛ مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از كشور كه دارای شرایط فوق هستند و با خودروی شخصی خود وارد كشور می‌شوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از كانون‌های جهانگردی كشورهای ملحق به (كارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرگ ورودی ارایه دهند می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداكثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار، جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه به گمرك از وسیله نقلیه خود در كشور استفاده كنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.
ورود موقت خودروی سواری شخصی به همراه مسافر به صورت‌های زیر امكانپذیر است: خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از كشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (كارنه دوپاساژ یاتریپ تیك) و تطبیق نام دارنده كارنه مندرج روی جلد دفترچه كارنه با وارد كننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات كارنه از كانون‌های اتومبیلرانی كشور مبدأ كه برای ایران معتبر بوده- با ملحوظ كردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شكل ضرب شده بر روی كارنه- و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد كارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت به كشور اقدام كنند.
مدت مجاز اقامت خودروهایی كه به صورت موقت به كشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از كشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذكور منوط به موافقت قبلی گمرك ایران خواهد بود. خودروهای شخصی كه به صورت موقت و برای تردد بیش از ۱۰ روز وارد كشور می‌شوند، جهت اخذ پلاك موقت انتظامی پس از اخذ گواهی مربوط از گمرك مرز ورود باید اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی كه در گواهی صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده، مراجعه كنند.
كسانی كه به دلایلی موفق به اخذ دفترچه كارنه دوپاساژ یاتریپ تیك نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانكی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اول اینكه مقیم خارج باشند و همچنین حداقل شش ماه اقامت متوالی در خارج از كشور را داشته باشند و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام كنند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.
براساس آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰، علاوه بر كالاهای قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافیت‌های گمركی، هر جهانگرد می‌تواند كالاهای مشروح زیر كه جنبه تجاری نداشته باشد را به كشور وارد و به هنگام خروج از كشور خارج كند.
▪ فهرست مشخصات این وسایل كه در برگه همراه جهانگرد در گمرك ثبت می‌شود:
الف) جواهرات شخصی، یك دستگاه دوربین عكاسی، یك دستگاه دوربین ویدئو یا فیلم‌برداری غیر حرفه‌ای، یك دستگاه دوربین چشمی، یك دستگاه وسیله موسیقی قابل حمل، یك دستگاه رادیو پخش و ضبط قابل حمل، یك دستگاه كامپیوتر شخصی قابل حمل، جعبه وسایل كمك‌های اولیه، یك چادر اردویی با وسایل آن، وسایل ورزشی از قبیل وسایل ماهیگیری، قایق تفریحی كوچكتر از ۵/۵ متر، وسایل اسكی معمولی و آبی، راكت تنیس و وسایل مشابه،
ب) خروج اشیای عتیقه، مسكوكات قدیمی، آثار اصیل فرهنگی، كتب خطی، تابلوهای نقاشی عتیقه و مانند آنها مجاز نیست و ممنوع است.
ج- خروج یك كیلو خاویار ممهور به مهر و پلمپ شركت شیلات و قبض خرید فروشگاه شیلات فرودگاه بلامانع است.
د) هر جهانگرد خارجی كه از كشور خارج می‌شود می‌تواند براساس تسهیلات مقرر مسافری، علاوه بر لوازم شخصی متعارف، صنایع دستی یا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه تجاری آن از كشور خارج كند.
منبع : مسافران