پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

میرزا علی چنگی هروی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم و دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و نوازنده
از موسیقیدانان معروف هرات و معاصر سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی بود. وی چون در نواختن چنگ استاد بود به چنگی معروف شد. میرزا علی ، پدر درویش‌علی ، موسیقیدان معروف سدۀ دهم هجری است.
منبع : مطالب ارسالی