پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

توده های مدیاستن در اطفال: مرکز طبی کودکان، ۱۳۷۱-۸۱


توده های مدیاستن در اطفال: مرکز طبی کودکان، ۱۳۷۱-۸۱
● مقدمه:
‌با توجه به اهمیت توده های مدیاستن در اطفال، هدف از این مطالعه یک بررسی همه جانبه ده ساله و رتروسپکتیو در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران از نظر شیوع و تظاهرات بالینی، روشهای تشخیصی و درمانی در این بیماری بود.
● مواد و روشها:
از سال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۸۱, ۳۴ بیمار که با توده مدیاستن بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته و پاسخ پاتولوژی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند.
● یافته ها، نتیجه گیری و توصیه ها:
در این بررسی شیوع بیماری در دختر و پسر مساوی بوده (۵۰%) و شایع ترین سن بروز ۱۰-۵ سالگی (۳۸%) و شایع ترین علامت بالینی سرفه (۴۴.۴%) و شایع ترین نشانه فیزیکی تب (۵۲.۹%) بوده است. شایع ترین نشانه رادیولوژیک در رادیوگرافی قفسه سینه توده مدیاستن (۵۳%) و سی تی اسکن ساده و با کنتراست خوراکی و ورویدی که ساده ترین و سریع ترین راه شناخت توده های مدیاستن می باشد. در این بررسی شایع ترین یافته در سی تی اسکن توده مدیاستن قدامی (۴۱%) بوده است. درمان اغلب این توده ها جراحی و شایع ترین عمل انجام شده در بیماران ما توراکوتومی و حذف تومور می باشد (۶۱.۷%) انواع لنفوم شایع ترین توده مدیاستن (۳۵.۲%) و پس از آن توده های با منشا عصبی در رتبه دوم اهمیت قرار داشتند، بیماران ما با متوسط پیگیری ۳.۲ سال سورویوال ۵۴% داشته اند.
جواد احمدی
مهدی کلانتری
رییس السادات -
ولی اله محرابی
هدایت اله نحوی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی