پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

سیدمسعود میرکاظمی


سیدمسعود میرکاظمی
▪ سیدمسعود میرکاظمی (۱۳۳۹-)
سید مسعود میرکاظمی متولد ۱۳۳۹، متاهل و دارای مدرک دکترای صنایع است.
سید مسعود میرکاظمی در کابینه احمدی نژاد وزیر بازرگانی است.
▪ سوابق تحصیلی
۱) اخذ مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت -۱۳۶۵
۲) اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت – ۱۳۶۸
۳) اخذ مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۷۶
▪ سوابق کاری
۱) حضور فعال در عرصه های فرماندهی و مدیریت دفاع مقدس
۲) رییس مرکز بررسی سیستم‌ها و افزایش بهره وری
۳) معاون پژوهش و آموزش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)
۴) قائم مقام رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)
۵) رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۶) مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۷) رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
۸) رییس مرکز مطالعات بنیادی
۹) مدیر نمونه سال ۱۳۷۹ جشنواره شهید رجایی در وزارت دفاع
۱۰) رییس دانشگاه شاهد
▪ فعالیت های آموزشی و پژوهشی
۱) عضو هیات علمی دانشگاه
۲) مدرس دانشگاههای امام حسین (ع) ، علم و صنعت، امام صادق ، شاهد، در مقاطع کارشناسی، کارشناس ارشد و تحصیلات تکمیلی
۳) دبیر علمی دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
۴) دبیر علمی سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
۵) موسس انجمن لجستیک ایران
۶) موسس انجمن تحقیق در عملیات
۷) سردبیرفصلنامه‌های فرآد و مدیریت تحقیقات دفاعی
۸) دبیراولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
۹) تالیف تعدادی زیادی مقاله در زمینه سازمانهای چابک ، ناب، نگرشهای نوین لجستیکی ، زنجیره های تامین، نگهداری و تعمیرات
۱۰) ارایه سمینارهای علمی – تخصصی در زمینه های مختلف
۱۱) راهنمایی و مشاوره تعداد زیادی پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد
۱۲) مدیریت پروژه های مختلف صنعتی و خدماتی در زمینه‌های صنعت ، روغن ، صنعت قند ، پتروشیمی ، ماشین‌آلات مجتمع مس سرچشمه و هواپیمایی
▪ فعالیت ها و سوابق مدیریتی و اجرایی
۱) مسئول برنامه ریزی پشتیبانی فنی دفاع مقدس از سال ۶۰ تا ۶۷
۲) رییس مرکز بررسی سیستم ها و افزایش بهره وری از سال ۶۸ تا ۷۲
۳) معاونت پژوهش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) از سال ۷۲ تا ۷۵
۴) قائم مقام رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگام امام حسین (ع) از سال ۷۵ تا ۷۶
۵) مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سال ۷۶ تا ۸۰
۶) مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سال ۸۰ تا ۸۲
۷) رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی از سال ۷۹ تا کنون
۸) رییس مرکز مطالعات بنیادی سپاه از سال ۸۱ تا ۸۳
۹) مدیر نمونه سال ۱۳۷۹ جشنواره شهید رجایی در زمان تصدی سازمان اتکا
۱۰) رییس دانشگاه شاهد از سال ۸۳ تا کنون
▪ سوابق علمی،آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی
۱) عضو هیئت علمی دانشگاه با رتبه استادیاری
۲) مدرس دانشگاههای امام حسین (ع)، علم و صنعت امام صادق در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
۳) دبیر علمی دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
۴) دبیر سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
۵) رئیس انجمن لجستیک ایران
۶) مؤسس انجمن تحقیق در عملیات
۷) سردبیر فصلنامه فرآماد
۸) سردبیر فصلنامه مدیریت تحقیقات دفاعی
۹) دبیراولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین
۱۰) تألیف تعداد زیادی مقاله در زمینه سازمانهای چابک ، ناب ، نگرشهای نوین لجستیکی ، زنجیره های تأمین نگهداری و تعمیرات و ....
۱۱) ارائه سمینارهای علمی – تخصصی در زمینه های مختلف و انجام سخنرانیهای علمی در زمینه مدیریت تحول
۱۲) مدیر پروژه‌های مختلف صنعتی و نظامی در زمینه های صنعت روغن ، صنعت قند ، پتروشیمی ، ماشین آلات مجتمع مس سرچشمه و معاونت بازرگانی هواپیمایی
۱۳) نظارت بیش از ۱۰۰ پروژه تحقیقاتی طی بیست سال گذشته در زمینه طراحی سیستم‌ها
منبع : همشهری آنلاین