یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

منصور زلزل


جنسیت: مرد
نام پدر: جعفر بن زلزل رازی
تولد و وفات: ( ... - بعد از ۲۰۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و خواننده
از مردم ری و از استادان به نام دوره‌عباسی است. زلزل استاد اسحاق بن ابراهیم موصلی و از رامشگران درجهٔ اول عصر مهدی عباسی و هارون‌الرشید بود. در خوانندگی ، موسیقی و نوازندگی بربط (عود) تبحر داشت و اسحاق او را در نواختن بربط بی‌مانند می‌داند. وی در فواصل بعضی پرده‌های بربط ایرانی که در آن زمان موسوم بود ، تصرفاتی کرد. از جمله تغییر فاصله پردهٔ سوم که به وسطای زلزل معروف است. به گفتهٔ ابوالفرج اصفهانی وی نخستین کسی است که بربط‌‌های شبوط مانند را ساخته است. منصور از جوانمردان بود که بینوایان را از اموال خویش بهره‌مند می‌ساخت. آب انبار زلزل در بغداد ، از موقوفات اوست.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت سلام نوسایت انتخابسایت چیدانهسایت زومیتوبگردیسایت اصلاحات نیوزسایت جمارانسایت مثلث آنلاینسایت نامه نیوزخبرگزاری ایسنا