شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384: هفدهمین همایش بانکداری اسلامی


گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384: هفدهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسنده : طوسی، محمدرضا,کریمی، سیدمحمد,مزیکی، علی,توحیدی، سیدجواد
شماره کنگره : ۴گ/۲/HG۳۲۷۰
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۹-۶۲-۵
رده دیویی : ۳۳۲.۱۰۹۵۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۹
تعداد صفحه : ۳۱۴
نوبت چاپ : ۱