شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

بلا تکلیفی دانش آموزان در اوقات فراغت


بلا تکلیفی دانش آموزان در اوقات فراغت
تعطیلات تابستانی امسال هم آمد و نوجوانان و جوانان مانند هر سال در انتظار استفاده از برنامه های اوقات فراغت، خود را آماده دیدن و شنیدن برنامه های امسال کرده اند تا شاید امسال برنامه های مفید و دلخواهی برای آنان در نظر گرفته باشند.
هر ساله با شروع فصل تابستان بحث ها درباره برنامه های اوقات فراغت از سوی سازمان های ذیربط داغ می شود که البته برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر نیز به دلا یلی نظیر نبود بودجه کافی اجرایی نمی شود. هر سال انتقادها، پیشنهادها و نقطه نظرات زیادی در خصوص چگونگی اجرا، میزان برنامه های مربوط به اوقات فراغت، مفید بودن و حتی زمان مناسب اجرای آنها از سوی مسوولا ن و سازمان ها ارائه می شود تا شاید سال آینده این مشکلات مرتفع شود.
اما با وجود هزینه های بسیار در زمینه اجرای برنامه های اوقات فراغت بسیاری از شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان وجود این برنامه ها را حس نمی کنند چرا که در اغلب موارد استفاده از این برنامه ها نیاز به صرف هزینه هایی دارد که خانواده ها توانایی پرداخت آن را ندارند.
در شرایطی که بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت هزینه های اوقات فراغت فرزندان خود را ندارند باید چاره ای اندیشید تا برنامه هایی درنظر گرفته شود که در عین سادگی، باعث رضایت کودکان و نوجوانان شود.
بلا تکلیفی کودکان، نوجوانان و جوانان طی ایام تعطیل تابستان باعث می شود که برخی به هر صورت روزهای تعطیل خود را سپری می نمایند اما باید توجه داشت که در این میان افرادی به واسطه شرایط خاص محیطی، خانوادگی و ... آمادگی و گرایش بیشتری به انجام رفتارهای پرخطر دارند و به هر حال وجود این موارد نیز زمینه ساز تمایل سایر دوستان این افراد برای مشارکت در رفتارهای پرخطر خواهد شد.
زمانی که دولت به میزان مناسبی برای گذران اوقات فراغت به ویژه برای گروه سنی حساس یعنی نوجوانان و جوانان هزینه نمی کند، مهم ترین هدف این برنامه ها یعنی رضایت خانواده ها و به ویژه قشر نوجوان و جوان تحقق نخواهد یافت.
به هر حال اوقات فراغت یکی از شاخص های توسعه انسانی در جوامع است که در جامعه ما به عنوان مشکل به آن نگاه می شود، در صورتی که اگر همه سازمان ها و نهادهای ذیربط خود را در این زمینه موظف بدانند به طور حتم تا حد زیادی از مشکلا ت خانواده ها نظیر گرایش فرزندان به رفتارهای پرخطر، هرز رفتن ساعات مفید زندگی و... به علت نبود برنامه های تفریحی رفع نخواهد شد.
سالا نه بودجه زیادی برای اوقات فراغت در تابستان در نظر گرفته می شود بنابراین باید به تناسب آن برنامه های مفید در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت ضمن هدر رفتن بودجه، به واسطه افزایش ناهنجاری های اجتماعی، چندین برابر هزینه اختصاص یافته به این برنامه ها به علت معضلا ت ایجاد شده به جامعه تحمیل خواهد شد که البته در برخی موارد بروز این مشکلا ت غیرقابل جبران خواهد بود.
باید سازمان ها و ارگان های دیگر به ویژه نهادهایی که در خصوص پر کردن اوقات فراغت جوانان مسوولیت دارند توجه بیشتری به این مساله نمایند تا این فرصت زمانی برای کودکان و نوجوانان که باید صرف فعالیت های مفید و آموختن مسائل موثر در زندگی آینده آنان شود از بین نرفته و تبدیل به معضل نشود.
منبع : روزنامه مردم‌سالاری