یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

ابوحامد محمد کوتاه اصفهای


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالجلیل بن محمد
تولد و وفات: ( ... - ۵۸۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
از حفّاظ حدیث بود که به شناخت آن شهرت داشت. در نوجوانی و جوانی حدیث شنید و تمامی آنها را به خط خویش نگاشت. از آثار وی کتاب "اسباب‌الحدیث" به سبک "اسباب‌النزول" واحدی است. او همچنین کتابی بزرگ در "تاریخ اصفهان" جمع‌آوری کرد که موفق به تدوین آن نگشت.
منبع : مطالب ارسالی