یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

باقرخان


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
معروف به باقر لبو. از ضرب‌گیرهای خوب زمان خود بود. وی سفری هم با آقاحسینعلی و چندتن دیگر به اروپا رفت و با آن استاد صفحه پر کرد.
منبع : مطالب ارسالی