شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


دفتر تمرین و آموزش عربی: سال سوم دبیرستان


دفتر تمرین و آموزش عربی: سال سوم دبیرستان
نویسنده : اعتمادی، حسین,چمنی‌محصصی، محمد
شماره کنگره : ۷۲۲د۶الف/PJ۶۲۰۳
شابک : ۹۶۴-۷۴۲۲-۲۷-X
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۱
تعداد صفحه : ۲۰۰
نوبت چاپ : ۵