یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

اسماعیلی - محمد


اسماعیلی - محمد
نوازنده تمبك، در تهران متولد شد و استادش حسین تهرانی ( سالهای ١٣٤٣- ١٣٣٠ ) بود. در مؤسسه هنرهای زیبای موسیقی، تنبك تدریس می كرد. اسماعیلی با فرامرز پایور، جلیل شهناز، حسن ناهید و اصغر بهاری در گروههای مهم موسیقی ایرانی همكاری می كرد.
قطعه رونما را در سال ١٣٥٥ در تالار وحدت (تالار رودكی ) اجرا كرد كه همنوازی گروه تمبك با اركستر موسیقی ایرانی است. در سال ١٣٧٦ دردانشكده موسیقی دانشگاه جهاد دانشگاهی و همچنین در هنرستان موسیقی، تنبك تدریس می كرد.
منبع : موسیقی ایرانی